Apple Orchard

Projekts "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

Projekta nr. : 15-00-A00402-000054

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg

Projekts "Investīcijas jaunu produktu izstrādē un ražošanā"

Projekta nr. : 16-00-A00402-000043

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg

Projekts "Sulu spiešanas jaudu palielināšana"

Projekta nr. : 17-07-AL05-A019.2103-000008

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg
leader_logo_318df.jpg

Projekts "Sulu dzērienu apstrādes un pildīšanas iekārtu iegāde"

Projekta nr. : 17-07-AL05-A019.2103-000007

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg
leader_logo_318df.jpg

Projekts "Raudzēšanas apjoma un kvalitātes paaugstināšana"

Projekta nr. : 17-00-A00402-000035

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg

Projekts "Zeltera dzēriena ražošanas iekārtu iegāde"

Projekta nr. : 19-00-A00402-000090

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg

Projekts "Sidra ražošanas procesu modernizācija"

Projekta nr. : 21-07-AL05-A019.2103-000018

 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lv_id_logo_1228b.jpg
elfla_logo_jpg.jpg
leader_logo_318df.jpg