Skip to content

Projects

Project "Purchase of Zeltera beverage production equipment"

Project no. : 19-00-A00402-000090

The project was launched within the framework of the Latvian Rural Development Program for 2014-2020 of the European Agricultural Fund for Rural Development.

 More information about the European Agricultural Fund for Rural Development is available on the EC website

Supported by the Ministry of Agriculture and the Rural Support Service

Projekts "Sidra ražošanas procesu modernizācija"

Projekta nr. : 21-07-AL05-A019.2103-000018

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Receiving the support of the Investment and Development Agency of Latvia within the framework of the "Promotion of International Competitiveness" event

TĀLAVA SIA has concluded on 12.02.2018 contract no. SKV-L-2018/51 with the Investment and Development Agency of Latvia on receiving support within the framework of the "Promotion of International Competitiveness" measure, co-financed by the European Regional Development Fund

More information about the European Agricultural Fund for Rural Development is available on the EC website

Projekts "“Augļu pārstrādes un sidra ražošanas ēkas projektēšana un būvniecība, un iekārtu iegāde"

Projekta nr. : 22-00-A00402-000021

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē :

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta saņemšana pasākuma "MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programma” ietvaros

TĀLAVA SIA ir noslēdzis 22.02.2024. līgumu Nr. Nr.17.1-1-L-2024/116 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu. Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība" eksporta atbalsta nodrošināšanai. 

Close (esc)

10% OFF YOUR FIRST ORDER

Sign-up to receive exclusive news, offers and discounts - a couple emails per month, only the good stuff. Get 10% off your first order right now!

👋

To access the content, please confirm that you are at least 18 years old.

Search

Added to cart