Skip to content

Terms of service

NOTEIKUMI

Distances līgums jeb preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības (MK noteikumi).

Šie Noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz veikto pasūtījumu, noslēdz TĀLAVA SIA tiešsaistes tirdzniecības vietā. Šo Noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Apstiprinot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. 

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs – tiešsaistes tirdzniecības vietas veikals.talava.lv īpašnieks TĀLAVA SIA (reģistrācijas Nr. 44103088714, juridiskā adrese Krasta ielā 8a, Gulbenē, LV-4401, Latvijā), kas piedāvā un pārdod preces klientam;

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces pie TĀLAVA SIA, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja un rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar TĀLAVA SIA;

Piegāde – Klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā vai atsevišķi saskaņota ar Pārdevēju;

Sūtījums – Klienta iegādāto preču apkopojums, kuru Klients saņem pasūtījumā norādītajā adresē.

2. PASŪTĪŠANAS PROCESS

2.1. Klients izmanto TĀLAVA SIA interneta vietni, lai pasūtītu vēlamās preces un piegādes pakalpojumus. Veicot pasūtījumu, Klientam nav nepieciešams reģistrēties interneta vietnē, bet, veicot pasūtījumu, jānorāda precīza informācija par Klienta vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un kontaktinformāciju. Iesniedzot pasūtījumu, klients ir atbildīgs par korektas, precīzas un patiesas informācijas sniegšanu.

2.2. Veicot pasūtījumu, Klients norāda pasūtāmo preču veidu un daudzumu, veicot  apmaksu par precēm lietojot tiešsaistes tirdzniecības vietā iestrādātos maksājuma rīkus. Klientam uz e-pastu tiek nosūtīts pasūtījumam atbilstošs rēķins, kas tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.3. Klientu personas dati un sniegtā papildu informācija tiks izmantoti pasūtījuma nodrošināšanai, piegādei, rēķina sagatavošanai un citām saistībām, kas izriet no šī distances līguma.

2.4. Veicot pasūtījumu, Klients piekrīt saņemt komunikācijas e-pastus no TĀLAVA SIA, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķina nosūtīšana u.c.).

3. MAKSĀJUMI

3.1. Visas tiešsaistes tirdzniecības vietā norādītās cenas ir EUR valūtā, ieskaitot pievienotās vērtības un citus nodokļus. Veicot pasūtījumu, Klients piekrīt, ka preču apmaksas brīdī var rasties papildu nodevas (piemēram, Klienta bankas piemēroti papildu maksājumi par transakcijas veikšanu).

3.2. Papildu iegādātajām precēm, Klients apņemas segt Piegādes maksu par kurjerdienesta pakalpojumiem uz pasūtījumā norādīto adresi 7 EUR apmērā, ja preču kopējā vērtība (neieskaitot piegādes izmaksas) piegādei ir līdz 59,99 EUR. Piegādes maksa 7 EUR apmērā netiek piemērota, ja pasūtījumu vērtība ir 60.00 EUR vai vairāk. Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 60 EUR neattiecas uz pasūtījumiem, kuri satur dāvanu komplektus vai sezonālos karstos dzērienus. 

Veicot pasūtījumus ar Piegādes adresi ārpus Latvijas Republikas robežām, Pārdevējs vienojas ar Klientu par piegādes izmaksām, ko sastāda kurjerpasta pakalpojumi

3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas TĀLAVA SIA maksājumu veidu izvēlnē. Preču komplektēšana tiek uzsākta tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas darba dienās plkst. 8:00-22:00.

3.4. Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.  

3.5. Tiklīdz kā Klients veic pasūtījuma apmaksu, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums un elektronisks rēķins.

3.6.  Pasūtījuma apmaksu Klients veic:

           - ar bankas maksājumu karti

           - ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, norādot pasūtījuma numuru

           - (citas iespējas, ja nepieciešams).

4. PASŪTĪJUMU SAGATAVOŠANA

4.1. Pārdevējs dara visu un iespēju robežās nodrošina visu preču pieejamību, tomēr, veicot pasūtījumu, Klients apzinās, ka var rasties situācijas, kad pasūtītās preces var nebūt pieejamas (piemēram, sezonāli produkti). Pārdevējs par to savlaicīgi informē Klientu un vienojas par naudas līdzekļu atmaksu par nepiegādājamām precēm vai veic to aizstāšanu, vienojoties ar Klientu.

4.2. Force Majeure gadījumā TĀLAVA SIA var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klientu informēšanas. Šādos gadījumos Klientam tiek atlīdzināta summa par nepiegādātajiem pasūtījumiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

4.3. Pārdevējs nodrošina preču komplektēšanu darba dienās plkst. 8:00-22:00.

5. PIEGĀDE

5.1. Pārdevējs Klienta pasūtītās preces piegādā Latvijas teritorijā ar kurjerdienestu starpniecību, iepriekš par to informējot Klientu.

5.2. Piegāde tiek veikta uz pasūtījumā Klienta norādīto adresi. Kurjers piegādā pasūtījumu līdz norādītās adreses galvenajai ieejai. Pēc vienošanās ar kurjeru ir iespējama piegāde, piemēram, līdz dzīvokļa durvīm, tomēr TĀLAVA SIA sadarbības partneri vienmēr patur tiesības nogādāt sūtījumu tikai līdz ieejas durvīm ēkas pirmajā stāvā.

5.3. Plānotais sūtījuma piegādes laiks ir 2-4 darba dienas, atkarībā no kurjerdienestu noslodzes (piemēram, pirmssvētku laikā). Ja rodas objektīvi apstākļi, kuru dēļ sūtījumu piegāde kavējas, Pārdevējs apņemas par to savlaicīgi informēt Klientu. 

5.4. Piegāde tiek nodrošināta ar kurjeru starpniecību darba dienās plkst. 8:00-22:00. Sūtījumu var saņemt tikai PASŪTĪTĀJS. Saņemot sūtījumu, Klientam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (ID vai pasi), lai apstiprinātu savu identitāti. Ja piegādes brīdī Klients nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kurjers Sūtījumu nepiegādā. Nepiegādāta pasūtījuma gadījumā Klients par to tiek informēts un, lai saņemtu atkārtotu piegādes pakalpojumu, TĀLAVA SIA sagatavo papildrēķinu par 7 EUR piegādes izmaksu segšanu neatkarīgi no pasūtījuma vērtības.

5.5. TĀLAVA SIA nodrošina arī sūtījumu piegādi Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežās. Lai izmantotu šo piegādes veidu, Klients veic pasūtījumu un norāda adresi ārpus Latvijas. Pēc pasūtījuma saņemšanas, Pārdevējs sazinās ar kurjerdienestu un precizē piegādes izmaksas, kuras saskaņo ar klientu un sagatavo par tām rēķinu.

5.6. Apjoma pasūtījumus (puspaletēs, paletēs un tml.) TĀLAVA SIA piegādā tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Lai īstenotu šādu piegādi, lūdzu, sazinieties ar Pārdevēju epastā pasutijumi@talava.lv vai pa tālruni +371 28325269.

5.7. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts noteiktajā laikā, tomēr neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5.8. Ja, saņemot sūtījumu, Klients ir konstatējis, ka preces ir bojātas, Klients rakstiski infomē TĀLAVA SIA uz e-pastu pasutijumi@talava.lv, pievienojot pilnu aprakstu par bojājumiem un fotofiksācijas ar bojāto preci. Pārdevējs veiks naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kura tika veikts pirkums, 14 (četrpadsmit) dienu laikā..

5.9. Preces tiek komplektētas un iepakotas drošai transportēšanai kartona kastēs.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, informējot par to Pārdevēju. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts LR normatīvajos aktos un šajos Noteikumos.

6.2. Klientam, atsakoties no Sūtījuma, preces ir jānogādā Pārdevēja norādītajā adresē Rīgas ielā 46, Gulbenē pilnā apjomā un neizmantotā formā. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu. Atgriešana jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma veikšanas.

6.3. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja sūtījums un tā saturs ir bojāts, atvērts, neatrodas orģinālajā iepakojumā un komplektācijā. 

6.4. Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, TĀLAVA SIA patur tiesības vērsties pret Klientu, izmantojot normatīvajos aktos paredzētas tiesības.

6.5. TĀLAVA SIA ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad notikusi faktiska preču atgriešana uz norādīto adresi (piegāde vai izsūtīšanu apliecinošs dokuments), veic pilnu naudas summas atmaksu uz bankas kontu no kura veikta pasūtījuma apmaksa. Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.  


7. CITI NOTEIKUMI


7.1. Klienta personas dati tiek izmantoti, lai identificētu Klientu un veiktu visus ar pasūtījumiem, piegādēm un finansiālajām saistībām saistītos procesus, kas izriet no šiem Noteikumiem un distances līguma par TĀLAVA SIA preču iegādes pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi, lūdzu, apskatiet privātuma politikā.

7.2. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Klienta pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi.

7.3. Pārdevējs TĀLAVA SIA var vienpusēji veikt izmaiņas šajos noteikumos.

7.4. Jautājumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumos Pārdevējs aicina sazināties ar TĀLAVA SIA komandu pa tālruni +371 28325269 vai epastu pasutijumi@talava.lv darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00.

7.5. Noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, visus strīdus pakļaujot Latvijas Republikas tiesām.

7.6. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

8. ATTEIKUMA NOTEIKUMI

No pasūtījuma varat atteikties preču piegādes brīdī nododot visu pasūtījumu vai noteiktas preces kurjeram. Lūdzu, aizpildiet atteikuma veidlapu.

Jūs varat izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas vienpuseji atsakoties no pasūtījuma/preces. Lai to izdarītu, lūdzu aizpildiet atteikuma veidlapu un nosūtiet to uz info@talava.lv pēc iespējas ātrāk. Atteikuma tiesības varat izmantot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Ja saņēmāt preci, kas ir bojāta/sliktas kvalitātes vai neatbilst pasūtītajai, un konstatējāt to pēc kurjera aizbraukšanas, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot bojātās/neatbilstošās preces fotogrāfiju uz info@talava.lv. Ja šāds pieteikums iesniegts 72 h laikā pēc preces saņemšanas, klientam atgriežam naudu vai piešķiram atlaidi nākamajam pirkumam.

Iepriekšminētajos gadījumos nauda par atgrieztajiem produktiem, bojātiem/sliktas kvalitātes vai neatbilstošiem produktiem, tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma.

Preču atgriešanas vai apmaiņas gadījumā piegādes maksa par pasūtījumu netiek atmaksāta vai atlīdzināta.

Veicot pirkumumu, lūdzu iepazīstieties ar veikala lietošanas noteikumiem, kur ir detalizētāk aprakstītas atteikuma tiesības un noteikumi par preču maiņu vai atgriešanu.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz info@talava.lv.

TALAVA.LV DARBĪBU APLIECINOŠĀ DOKUMENTĀCIJA

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs : 90010418953, 24.11.2014.

Struktūrvienības veikala-noliktavas identifikācijas numurs : 91423589960

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai : Sērija MT Nr. 00000016273

Close (esc)

10% OFF YOUR FIRST ORDER

Sign-up to receive exclusive news, offers and discounts - a couple emails per month, only the good stuff. Get 10% off your first order right now!

👋

To access the content, please confirm that you are at least 18 years old.

Search

Added to cart