Skip to content

Privacy policy

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā TĀLAVA SIA (reģistrācijas Nr. 44103088714, juridiskā adrese Krasta ielā 8a, Gulbenē, LV-4401, Latvijā), turpmāk - ''Datu pārzinis'' vai "Mēs'', iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko interneta tirdzniecības vietne veikals.talava.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu, turpmāk “Datu subjekts” vai “Jūs”, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. 

1.3. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana. 

1.4. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.5. Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai. Mēs apņemamies izmantot iegūtos datus tikai internetveikala Noteikumos minētajiem mērķiem un procesu nodrošināšanai, kā arī aizsargāt iegūtos datus.


 1. PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA
2.1. Mēs iegūstam tādus personas datus, ko Jūs mums brīvprātīgi sniedzat, veicot pasūtījuma noformēšanu, vai citā tiešā saziņā :

2.1.1. Noformējot pasūtījumu, Jums jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, norēķinu informācija un, ja nepieciešams, papildu komentāri, kas saistāmi ar pasūtījumu, lai Mēs nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma un piegādes sniegšanu, izrakstītu rēķinu vai veiktu citas saistošās darbības.

2.1.2. Komunikācijas un pirkumu apliecinošo materiālu saņemšanai mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

2.1.3. Jautājumu, ierosinājumu un sūdzību gadījumos Mēs izmantojam Jūsu brīvprātīgi iesniegtos personas datus, kas var sastāvēt, piemēram, no vārda, uzvārda, tālruņa numura un e-pasta adreses.

2.2. Jūs kā Datu subjekts esat atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.3. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2.4. Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam - tikai pilnvarotām personām Tālavas Sidrs SIA uzņēmuma ietvaros, kas veic pasūtījumu apstrādi un sagatavošanu. Lai veiktu pilnvērtīgu pakalpojuma nodrošināšanu, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, piemēram, kurjerdienestiem, kuri sadarbības līgumu ietvaros aizsargā Jūsu personas datus un apstrādā tikai mūsu norādīto mērķu ietvaros, piemēram, piegādes nodrošināšanai.

2.5. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

2.6. Dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim - pasūtījumu izpildes un piegādes nodrošināšanai - un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

2.7. Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.


 1. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

3.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

3.2. veikals.talava.lv interneta vietne var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lietojam, lai iegūtu Mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību.
 • 3.3. Lai mainītu sīkdatņu izmantošanas parametrus, apmeklējiet savas pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. 

  3.4. Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

  3.5. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas TĀLAVA SIA maksājumu veidu izvēlnē. Preču komplektēšana tiek uzsākta tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas darba dienās plkst. 8:00-22:00.


  4. JŪSU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATIEM

  4.1. Ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), Jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

  • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
  • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
  • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
  • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja Jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
  • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
  • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

  4.2. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē uzņēmuma faktiskajā adresē Brīvības ielā 22, Gulbenē, LV-4401, Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.


  1. Nobeiguma noteikumi

  5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

  5.2. Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

  5.3. Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2022. gada 28. janvārī..

  Close (esc)

  10% OFF YOUR FIRST ORDER

  Sign-up to receive exclusive news, offers and discounts - a couple emails per month, only the good stuff. Get 10% off your first order right now!

  👋

  To access the content, please confirm that you are at least 18 years old.

  Search

  Added to cart